MARKDOWN 254
Disappear 2005 - Mất Tích - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 08:35:01 AM

Asi, Kwangshu và Yinan là bộ 3 bạn tốt từ nhỏ. Tuy nhiên khi lớn lên cô gái Asi lại chọn yeeu Kwangshu. Yinan biết thế nên chôn sâu kìm nén tình yêu của mình. Tuy nhiên trong 1 lần học nhóm, dục vọng nổi lên, Yinan đã bắt cóc và giam dữ Asi...

https://www.fshare.vn/file/3EJ76WRTLACK

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.