LISTING URL

704

Disappear 2005 - Mất Tích - Fshare


QR code

Created: over a year ago - Size: undefined

Short description:
Asi, Kwangshu và Yinan là bộ 3 bạn tốt từ nhỏ. Tuy nhiên khi lớn lên cô gái Asi lại chọn yeeu Kwangshu. Yinan biết thế nên chôn sâu kìm nén tình yêu của mình. Tuy nhiên trong 1 lần học nhóm, dục vọng nổi lên, Yinan đã bắt cóc và giam dữ Asi...

URL List:
https://www.fshare.vn/file/3EJ76WRTLACK