MARKDOWN 495
Justine and Juliette 1975 - Chị Em Justine và Juliette - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 06:40:33 AM

Hai chị em Justine and Juliette sống với bà dì do bố mẹ mất sớm nhưng bị bà dì đuổi đi. Trong khi cô chị tính tình lẳng lơ thì cô e lại hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên dòng đời xô đẩy khiến cả 2 chị e đều phải đi làm gái, và cách làm của mỗi cô cũng không hề giống nhau.

https://www.fshare.vn/file/69KQREEI6XXN

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.