LISTING URL

776

Justine and Juliette 1975 - Chị Em Justine và Juliette - Fshare


QR code

Created: over a year ago - Size: undefined

Short description:
Hai chị em Justine and Juliette sống với bà dì do bố mẹ mất sớm nhưng bị bà dì đuổi đi. Trong khi cô chị tính tình lẳng lơ thì cô e lại hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên dòng đời xô đẩy khiến cả 2 chị e đều phải đi làm gái, và cách làm của mỗi cô cũng không hề giống nhau.

URL List:
https://www.fshare.vn/file/69KQREEI6XXN