LISTING URL

848

Jan Dara: The Finale 2013 - Mẹ kế (Part 2): Kết Thúc - Fshare


QR code

Created: over a year ago - Size: undefined

Short description:
Lấy bối cảnh Thái Lan những năm 1930, bộ phim xoay quanh nàng Jan Dara, sống trong một mái nhà cùng với các con trai của chồng. Cuộc sống với sự không cần bằng về lứa tuổi của cô với người chồng khiến Jan Dara nảy sinh tình ý với con trai của chồng mình. Cũng từ đây, những mối quan hệ phức tạp chồng chéo bắt đầu nảy sinh....

URL List:
https://www.fshare.vn/file/1P8PKJNGZBBE