MARKDOWN 459
Lies Gojitmal 1999 - Dối Lừa - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 06:55:03 AM

Hai nhân vật chính trong phim không có một cái tên rõ ràng. J là một người đàn ông 38 tuổi đối với công việc trở nên thấy nhàm chán. Y là cô nữ sinh 18 tuổi. Cả hai vô tình quen biết nhau qua một người tên Woo Ri và bắt đầu liên lạc thường xuyên bằng điện thọai với nhau đến rồi tiến đến quan hệ.

https://www.fshare.vn/file/1HZCGY7RZDMP

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.