LISTING URL

704

Wais Romance 1994 - Chuyện Tình Chàng Wai


QR code

Created: over a year ago - Size: undefined

Short description:
Khi còn là một đại gia, em út và bạn bè vây quanh Wai mà lấy vợt đập muỗi, vỉ đập ruồi xua không xuể. Để rồi ngày nay tiền khô cháy túi, đến con vật còn không thèm nhìn mặt Wai, đến nỗi hắn phải đi đóng phim cấp 3 kiếm tiền sống qua ngày. Cùng xem phim để hiểu nhân tình thế thái, âu cũng là "Bần cùng phố thị vô nhân vấn. Phú quí sơn lâm hữu khách tầm".

URL List:
https://www.fshare.vn/file/DRK72FNQFNRN