MARKDOWN 422
Wais Romance 1994 - Chuyện Tình Chàng WAI - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 07:37:24 AM

Khi còn là một đại gia, em út và bạn bè vây quanh Wai mà lấy vợt đập muỗi, vỉ đập ruồi xua không xuể. Để rồi ngày nay tiền khô cháy túi, đến con vật còn không thèm nhìn mặt Wai, đến nỗi hắn phải đi đóng phim cấp 3 kiếm tiền sống qua ngày. Cùng xem phim để hiểu nhân tình thế thái, âu cũng là "Bần cùng phố thị vô nhân vấn. Phú quí sơn lâm hữu khách tầm".

https://www.fshare.vn/file/DRK72FNQFNRN

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.