MARKDOWN 320
Hidden Desire 1991 - Xúc cảm thầm kín - FShare By hungdaita on 18th March 2017 06:28:29 AM

Sau chuyến đi công tác. David đã gặp 2 cô gái và có tình cảm với Tin. Tuy nhiên phớt lờ sự ân cần của anh Tin lại đi cặp với 1 gã Charlie - kẻ đã thụt tiền của công ty để bao gái. Cuối cùng kết quả sẽ ra sao khi 1 anh thì chán tình, 1 cô thì ham tiền...

https://www.fshare.vn/file/CA4GPX7Z5GJ2

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.