MARKDOWN 378
Erotic Agents II (2003) - Chiếc hộp thần bí - FShare By hungdaita on 19th March 2017 11:37:23 PM

Tin Gi và Ming Li là 1 đôi sống với nhau hạnh phúc ở một ngồi làng nhỏ. Bỗng 1 ngày Tin Gi tìm được 1 cái hộp bí ẩn trong khi đốn củi trong rừng. Sau đó khi mang về nhà và mở chiếc hộp ra 1 cô tin xinh đẹp hiện ra và cho anh ta 3 điều ước. Đồng thời 1 đôi vợ chồng khác giàu có trong làng biết tin về cái hộp thần bí này bèn đánh cắp. Và đã sử dụng nó để làm cho tất cả người dân trong làng phục tùng hắn, và có cả nô lệ tình dục...

https://www.fshare.vn/file/DJAJK131P5C2

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.