MARKDOWN 647
Cash on Delivery 1992 - Tiền Trao Cháo Múc - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 06:18:15 AM

Một cô gái thuê một trai bao (lại là Nhậm Đạt Hoa đóng) để làm mình có thai với mong ước được làm mẹ. Trong khi đó, chàng trai bao lại thích cô luật sư của mình. Sự việc rùm beng khi chồng cô ta phát hiện hắn đã bị cắm sừng.

https://www.fshare.vn/file/L12X7Z21O33X

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.