MARKDOWN 410
Beyond the Copline 1993 - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 09:07:39 PM

Một tay trùm ma túy giới thiệu với vợ mình một tay đàn em tin cẩn, để rồi hắn bị vợ giết và đưa gã kia lên làm trùm cũng như làm người tình. Đàn bà dễ có mấy tay...

https://www.fshare.vn/file/5PVXT3MKOI75

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.