MARKDOWN 227
Super Gigolo 1993 - Siêu Trai Bao - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 06:59:08 AM

Cuộc đời của một trai bao, dù là siêu trai bao đi chăng nữa, cũng rất bấp bênh bạc bẽo. Vậy nên, nếu không biết lo xa cho hậu sự, ngày trở về sẽ tàn tạ lắm thay.

https://www.fshare.vn/file/BN1XEUUHHORI (Disc 1)

https://www.fshare.vn/file/28RX26GHQYEU (Disc 2)

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.