MARKDOWN 477
Severely Rape 1998 - Cưỡng Bức Nhiều Lần - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 07:08:07 AM

Nội dung kể về nhân vật Jacky (ông Hồng) hơn 40 tuổi mà vẫn còn zin, chưa bạn gái :D. Nghe theo lời người bạn là Kam sang Trung Quốc để tìm được tình yêu đích thực. Thông qua người bạn Bobo của Kam mà Jacky gặp được Ling. Tuy nhiên cả 2 ko biết Bobo và Ling đều là "Gái" và đang lập kế hoạch moi sạch tiền của họ.

https://www.fshare.vn/file/SITD1SMG54SD

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.