MARKDOWN 329
Dad’s Friend 2016 - Bạn của cha - FShare By hungdaita on 17th March 2017 09:29:14 PM

Seok-ho sống 1 mình buồn chán sau khi vợ qua đời được 10 năm. Bỗng nhiên vào sinh nhật tuổi 55 hắn được ông bạn thân mời tới buổi tiệc chúc mừng. Tại đây Seok-ho đã gặp được con gái của người bạn. Trai già thiếu tình, gái non dã tâm kiếm tiền gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì?

https://www.fshare.vn/file/ZA6PSIWRVT8C

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.