MARKDOWN 96
The Naked Seven 1974 - Thất nhộng cô - FShare By hungdaita on 17th March 2017 09:19:05 PM

Trong thời Sengoku ở Nhật Bản, một nhóm các nữ chiến binh xinh đẹp được giao nhiệm vụ mang một vật linh thiêng đến cho lãnh chúa đang ở xa. Trên đường thiên lý, họ đã ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ một ngôi làng chống lại băng sơn tặc.

https://www.fshare.vn/file/51ENUZ4EA1XC

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.