LISTING URL

673

The Naked Seven 1974 - Thất nhộng cô - FShare


QR code

Created: 364 days ago - Size: undefined

Short description:
Trong thời Sengoku ở Nhật Bản, một nhóm các nữ chiến binh xinh đẹp được giao nhiệm vụ mang một vật linh thiêng đến cho lãnh chúa đang ở xa. Trên đường thiên lý, họ đã ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ một ngôi làng chống lại băng sơn tặc.

URL List:
https://www.fshare.vn/file/51ENUZ4EA1XC