MARKDOWN 434
The Naked Seven 1974 - Thất nhộng cô - FShare By hungdaita on 17th March 2017 09:19:05 PM

Trong thời Sengoku ở Nhật Bản, một nhóm các nữ chiến binh xinh đẹp được giao nhiệm vụ mang một vật linh thiêng đến cho lãnh chúa đang ở xa. Trên đường thiên lý, họ đã ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ một ngôi làng chống lại băng sơn tặc.

https://www.fshare.vn/file/51ENUZ4EA1XC

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.