MARKDOWN 414
Erotic Stories 2016 - Những câu chuyện tình ái - FShare By hungdaita on 19th March 2017 11:44:39 PM

Câu chuyện kể về 2 cô gái với 2 mặt đối lập. Cô gái thứ 1 (Đen) bị bắt làm con tim và bị nhốt trong 1 tầng hầm. cô gái thứ 2 (trắng) nói với cô gái 1 là chúng ta có thể thoát ra bằng cách dụ dỗ tên bắt cóc bằng những câu chuyện tình dục. Tuy nhiên khi đối mặt với sự thật thì lại khác...

https://www.fshare.vn/file/86Z4D8PMPGSD

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.