LISTING URL

766

Unforgetful Holiday 1992 - Kỳ Nghỉ Không Quên - Fshare


QR code

Created: over a year ago - Size: undefined

Short description:
Một tay quảng cáo đê tiện (Charlie Cho đóng, chuyên trị loại vai này) giới thiệu cho một doanh nghiệp cỡ bự nhưng ngờ nghệch từ đại lục sang, những món ăn chơi đặc sản của Hong Kong, ngày cũng như đêm. Cho tuyển cho lão gia này 3 cô gái nóng bỏng để cùng lão du hí trên một con du thuyền đến một hòn dảo hoang sơ. Trên đường đi, tàu mắc cạn. Cả bọn đã có một kỳ nghỉ nhớ đời và đầy mồ hôi và hạnh phúc...

URL List:
https://www.fshare.vn/file/UYZUXWHD6HMD