MARKDOWN 334
At the Mercy of the Darkness 2009 - Dối Lòng - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 07:17:14 AM

Ayano bị lừa tình và phải lấy một tên đểu giả sở khanh làm chồng dù cô không có chút tình cảm gì. Nhưng với vai trò người vợ, nhất là vợ Nhật, cô diễn rất đạt. Cô làm việc ở một công ty bán hàng thiết bị nguồn gốc từ châu Âu nên dùng tiếng Anh để giao tiếp. Ngày qua ngày tiếp xúc với đủ dạng khách hàng, cô như sống trong một thế giới ảo khác hẳn ở nhà mình.

https://www.fshare.vn/file/UVKVHGI1A3BZ

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.