MARKDOWN 379
Love To Kill 1993 - Tình cuồng điên - FShare By hungdaita on 17th March 2017 11:56:25 PM

Một cô vợ bầm dập của một gã tâm thần trốn thoát khỏi nơi hắn giam cầm cô bấy lâu và lết đi tìm sự giúp đỡ, nhưng gã chồng không buông tha mà điên cuồng lần theo. Một nam cảnh sát tình cờ tham gia giúp đỡ cô vợ để rồi trở thành nạn nhân của kẻ điên vì tình kia...

https://www.fshare.vn/file/WPJAHCZQFKCO

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.