MARKDOWN 522
Romance of the West Chamber 1997 - Tây Sương Kí - Fshare By hungdaita on 17th March 2017 06:11:26 AM

Cheung, một cậu học sinh lên kinh học hành, dừng chân tại một ngôi tu viện, nơi chàng gặp được một cô gái rất xinh đẹp. Bất chấp các quy tắc, hòa thượng Faben đồng ý cho Cheung ở lại và tán tỉnh cô gái đó, nàng tên là Ann-Ann. Cô gái rất mắc cỡ bởi e lệ, và cũng bởi vì nàng là con gái rượu của quan Đề Đốc. Cuộc tình vụng trộm vì thế phải thông qua nàng hầu của Ann Ann...

https://www.fshare.vn/file/LZXDUUFAWHD3

http://4share.vn/f/7a4f4a4f4b494c4e/Romance of West Chamber.mkv.file

up4vn 3.0 is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.