LISTING URL

825

Romance of the West Chamber 1997 - Tây Sương Kí - Fshare


QR code

Created: over a year ago - Size: undefined

Short description:
Cheung, một cậu học sinh lên kinh học hành, dừng chân tại một ngôi tu viện, nơi chàng gặp được một cô gái rất xinh đẹp. Bất chấp các quy tắc, hòa thượng Faben đồng ý cho Cheung ở lại và tán tỉnh cô gái đó, nàng tên là Ann-Ann. Cô gái rất mắc cỡ bởi e lệ, và cũng bởi vì nàng là con gái rượu của quan Đề Đốc. Cuộc tình vụng trộm vì thế phải thông qua nàng hầu của Ann Ann...

URL List:
https://www.fshare.vn/file/LZXDUUFAWHD3

https://www.fshare.vn/file/LZXDUUFAWHD3