DVD Karaoke Arirang Vol 61 DVD ISO

Active 0 Reply 1.3K Views 2018-04-13 05:08:52 General
Bạn nào muốn biết đầu Karaoke của mình xài đĩa nào thì tra theo bảng sau:

SERIAL A: AR-27, AR-36C, AR-36E, AR-36G, AR-36N, AR-36NG, AR-36CN, AR-36L, AR-36M, AR-36K, AR-36KR, AR-
Download Link: https://www.fshare.vn/file/N5GLCO32SMDQ

Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


Loading...