Ghost Windows 10 Enterprise 64 Bit Tiếng Việt Build 1809 Bản Quyền Chuẩn

Active 0 Reply 187 Views 2018-12-18 11:21:43 General

Thông tin bản Ghost:

- Được build trên trên Files iso Windows chính thức từ Microsoft.

- Được tối ưu toàn bộ hệ thống để thích hợp được mọi game đời mới hiện hành.

- Giao diện tùy biến và Windows 10 mới đẹp.

- IDM 6.31 Full.

- Microsoft office 2016 Pro Plus.

- Microsoft Visual Full.

- NET Framework Full - Hệ thống cài đặt cần thiết.

- Java 8 update 66 - Ứng dụng hỗ trợ Java.

- WinRAR Full Việt ngữ - Giải nén hàng đầu
Download Link: http://up4vn.com/?eLs
File Hosted: Google Drive

Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


Loading...