Ghost

Ghost Windows 10 21H1- No & Full Soft, Bamboo August 2021

Ghost Windows 10 21H1 được làm từ bộ cài Windows 10 20H1 (Update Build 19043.1110) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Defender và Store. Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật .NET Framwork 3.5WinRAR. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,... trước khi backup. Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền digital, Windows UpdateDefender. Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.

FilenameSizeMD5
Win10.21H1.x86.Bamboo.gho4.58 Gb17AD37965E0D9C0FF24EE821927EFA21
Win10.21H1.x64.Bamboo.gho6.45 GbDD7C13702BB21853DDAAC52A09C723D0
Win10.21H1.x86.Bamboo.iso4.58 GbBC8F8AB81FC94C0FC3F0FE7AFBBC4F57
Win10.21H1.x64.Bamboo.iso6.27 Gb96946EA061C0DD1C8793CCC6300EA78E
UEFI Win10.21H1.x64.Bamboo.tib5.82 Gb564C807E605D6AAA58F6B33F7CCF1165

Chú ý:

  • Sau khi download, hãy check MD5 chính xác sau đó mới thao tác cài đặt bản ghost.
  • Phiên bản iso của bản ghost sẽ bao gồm cả no soft và full soft. Backup file .gho và .tib sẽ là bản full soft.
  • Trong quá trình sử dụng hãy thực hiện dọn rác, tối ưu, chống phân mảnh với HDD để windows hoạt động tốt nhất.
  • Nếu gặp vấn đề khi cài đặt hoặc đóng góp ý kiến các bạn hãy để lại ý kiến bên dưới.
Chúc các bạn cài đặt thành công!

Free Access

The referring site you are being redirected to is not controlled by us, we don't host any of the files, this site only contains download links from 3rd party sites by individual users which are freely available on all over the Internet. This material was provided for informational purposes only. Administration is not responsible for its contents.