Ghost

Ghost Windows, ISO

Ghost Windows 11 Pro - No & Full Soft, Bamboo December 2021
3 351

Ghost Windows 11 Pro - No & Full Soft, Bamboo December 2021

taiphanmem 18-12-21, 09:04

Ghost Win 11 Pro được làm từ bộ cài Windows 11 chính thức (Build 22000.376) giữ lại các app cần thiết như Photos, Xbox, Defender và Store. Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR....

Ghost Windows 10 LTSC 21H2 - No & Full Soft, Update December 2021
5 406

Ghost Windows 10 LTSC 21H2 - No & Full Soft, Update December 2021

taiphanmem 06-12-21, 08:45

Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC 21H2 2021 nguyên gốc (OS Build 19044.1348). Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR....

Ghost Windows 10 21H2 - No & Full Soft, Update November 2021
4 108

Ghost Windows 10 21H2 - No & Full Soft, Update November 2021

taiphanmem 23-11-21, 06:28

Ghost Windows 10 21H2 được làm từ bộ cài Windows 10 20H2 (Build 19044.1348) nguyên gốc lược bỏ các Apps không cần thiết, giữ lại Defender và Store. Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật .NET Framwork 3.5 và WinRAR....

Ghost Windows 11 21H2 - No & Full Soft October 2021
2 660

Ghost Windows 11 21H2 - No & Full Soft October 2021

taiphanmem 19-10-21, 19:28

Ghost Windows 11 21H2 được làm từ bộ cài Windows 11 chính thức (Build 22000.194) giữ lại các app cần thiết như Photos, Xbox, Defender và Store....

Ghost Windows 10 LTSC - No & Full Soft Update September 2021
2 949

Ghost Windows 10 LTSC - No & Full Soft Update September 2021

taiphanmem 15-09-21, 19:21

Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC Update September 2021 (OS Build 17763.2114). Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,... trước khi backup....

Ghost Windows 11 Pro Insider Build 22000.168 - No & Full Soft
5 516

Ghost Windows 11 Pro Insider Build 22000.168 - No & Full Soft

taiphanmem 01-09-21, 20:42

Ghost Windows 11 được làm từ bộ cài Windows 11 Pro Insider (Build 22000.168) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Defender và Store. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,... trước khi backup....

Ghost Windows 10 21H1- No & Full Soft, Bamboo August 2021
3 024

Ghost Windows 10 21H1- No & Full Soft, Bamboo August 2021

taiphanmem 10-08-21, 09:46

Ghost Windows 10 21H1 được làm từ bộ cài Windows 10 20H1 (Update Build 19043.1110) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Defender và Store. Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật .NET Framwork 3.5 và WinRAR....

Ghost Windows 10 21H1 - No & Full Soft, Summer 2021
4 936

Ghost Windows 10 21H1 - No & Full Soft, Summer 2021

taiphanmem 04-07-21, 09:57

Ghost Win 10 21H1 được làm từ bộ cài Windows 10 20H1 (Update Build 19043.985) chính thức từ Microsoft nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, chỉ giữ lại Store....

Ghost Win 7 2021 - No & Full Soft, Full Driver Update April 2021
5 560

Ghost Win 7 2021 - No & Full Soft, Full Driver Update April 2021

taiphanmem 04-07-21, 09:48

Ghost Win 7 2021 được rebuild từ Windows 7 Ultimate SP1 Full Update April 2021. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,.. để đạt hiệu suất cao nhất....

Ghost Windows 7 - No & Full Soft, Full Update March 2021
4 444

Ghost Windows 7 - No & Full Soft, Full Update March 2021

taiphanmem 25-03-21, 09:24

Ghost Win 7 2020 được làm từ Windows 7 Ultimate SP1 Full Fudate March 2020. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service... để đạt hiệu suất cao nhất....

menu
menu