Hammerting Game quản lý thuộc địa khai thác của Người lùn ở vùng núi Mara chưa được khám phá. Khi chiến tranh bùng nổ trong Overworld, bạn sẽ cần phải chế tạo, khám phá và chiến đấu khi cung cấp cho đồng minh những vũ khí và thiết bị tốt nhất để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại cái ác.
Do tác động liên tục của COVID-19, một số giải đấu và / hoặc giải đấu bóng đá trong thế giới thực có thể bị thay đổi quy định đột ngột. Do đó, có khả năng các quy định trong trò chơi có thể không hoàn toàn khớp với các quy định ngoài đời thực của họ...