Lệ Quyên Vol.5 - Con Tim Dại Khờ 2013
Lệ Quyên
Lệ Quyên Vol.5 - Con Tim Dại Khờ 2013

Album Lossless Lệ Quyên Vol.5 - Con Tim Dại Khờ 2013

Lệ Quyên Vol.4 - Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu 2011
Lệ Quyên
Lệ Quyên Vol.4 - Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu 2011

Album Lossless Lệ Quyên Vol.4 - Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu 2011

Lệ Quyên Vol.3 - Nếu Như Ngày Đó 2009
Lệ Quyên
Lệ Quyên Vol.3 - Nếu Như Ngày Đó 2009

Album Lossless Lệ Quyên Vol.3 - Nếu Như Ngày Đó 2009

Lệ Quyên Vol.2 - Lời Yêu Còn Mãi 2006
Lệ Quyên
Lệ Quyên Vol.2 - Lời Yêu Còn Mãi 2006

Album Lossless Lệ Quyên Vol.2 - Lời Yêu Còn Mãi 2006

Lệ Quyên Vol.1 - Giấc Mơ Có Thật 2004
Lệ Quyên
Lệ Quyên Vol.1 - Giấc Mơ Có Thật 2004

Album Lossless Lệ Quyên Vol.1 - Giấc Mơ Có Thật 2004

Lệ Quyên - Trịnh Công Sơn 2018
Lệ Quyên
Lệ Quyên - Trịnh Công Sơn 2018

Album Lossless Lệ Quyên - Trịnh Công Sơn 2018

Lệ Quyên & Xuân Phú - Mắt Biếc 2007
Lệ Quyên
Lệ Quyên & Xuân Phú - Mắt Biếc 2007

Album Lossless Lệ Quyên & Xuân Phú - Mắt Biếc 2007

Lệ Quyên & Tùng Dương - Mắt Biếc 2006
Lệ Quyên
Lệ Quyên & Tùng Dương - Mắt Biếc 2006

Album Lossless Lệ Quyên & Tùng Dương - Mắt Biếc 2006

Lệ Quyên - Vùng Tóc Nhớ 2014
Lệ Quyên
Lệ Quyên - Vùng Tóc Nhớ 2014

Album Lossless Lệ Quyên - Vùng Tóc Nhớ 2014

Lệ Quyên - Tình Khúc Yêu Thương 2012
Lệ Quyên
Lệ Quyên - Tình Khúc Yêu Thương 2012

Album Lossless Lệ Quyên - Tình Khúc Yêu Thương 2012