Mỹ Tâm (10 Years Anniversary)
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm (10 Years Anniversary)

Album Lossless Mỹ Tâm (10 Years Anniversary)

Mỹ Tâm - Cảm Ơn Người Tình
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm - Cảm Ơn Người Tình

Album Lossless Mỹ Tâm - Cảm Ơn Người Tình

Mỹ Tâm - Hùng Vương Ca
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm - Hùng Vương Ca

Album Lossless Mỹ Tâm - Hùng Vương Ca

Mỹ Tâm - Cho Một Tình Yêu 2011
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm - Cho Một Tình Yêu 2011

Album Lossless Mỹ Tâm - Cho Một Tình Yêu 2011

Mỹ Tâm - Melodies Of Time 2010
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm - Melodies Of Time 2010

Album Lossless Mỹ Tâm - Melodies Of Time 2010

Mỹ Tâm - Dường Như Ta Đã 2005
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm - Dường Như Ta Đã 2005

Album Lossless Mỹ Tâm - Dường Như Ta Đã 2005

Mỹ Tâm - Cây Đàn Sinh Viên 2002
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm - Cây Đàn Sinh Viên 2002

Album Lossless Mỹ Tâm - Cây Đàn Sinh Viên 2002

Mỹ Tâm Vol.9 - Tâm 9 (2017)
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm Vol.9 - Tâm 9 (2017)

Album Lossless Mỹ Tâm Vol.9 - Tâm 9 (2017)

Mỹ Tâm Vol.8 - Tâm 2013
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm Vol.8 - Tâm 2013

Album Lossless Mỹ Tâm Vol.8 - Tâm 2013

Mỹ Tâm Vol.7 - Nhịp Đập
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm Vol.7 - Nhịp Đập

Album Lossless Mỹ Tâm Vol.7 - Nhịp Đập