Latest Articles
Deleted video recovery, restore photos, undelete any media, no need to root...
Maildoll is an email and SMS marketing script for any kind of business...
Arkhitekton is a modern theme that can be used in architecture, interior...
Rigid is a modern, extremely powerful WooCommerce theme suitable for all kind...
Ask Me is a premium WordPress theme for building a fully functional Q&A...
Popular Articles
iTera is a beautiful IT business WordPress theme for any business, freelancer,...
A premium app of random videos, dating and matching. The app automatically...
Offer free gifts to your customers for making purchases in your WooCommerce...
WooCommerce Wishlists plugin by Iconic allows your customers to add products to...
Cryptonite is a feature rich cryptocurrency exchange software. With support for...

Các bước để vượt qua sự sợ hãi mất tiền trong thị trường - Jess Chân Kinh Part 1

01 Jun 2021  dinhtienvu  How To
  Print  522

Toàn bộ tài liệu trong serial "Jess chân kinh" thuộc bản quyền của JessUG

1. Đừng lo lắng về nó quá nhiều - Nếu bạn là một người mới bắt đầu, hãy biết rằng điều này là tự nhiên và thậm rất tốt cho bạn. Bạn nên sợ hãi. Đây là tiền của bạn. Bạn đã làm việc chăm chỉ để kiếm được nó. Sợ hãi không có nghĩa là bạn không thể giao dịch. Biết làm thế nào để kiểm soát nỗi sợ hãi cũng là một cái gì đó cần phải thực hành. Nó sẽ đến. 

2. Giao dịch một số tiền nhỏ với một đòn bẩy thấp – Bạn sẽ không chịu rủi ro quá nhiều . Bạn không cần phải đặt quá nhiều tiền vào tài khoản giao dịch (ngay cả khi họ nói với bạn rằng bạn nên làm thế). Mục tiêu chính của bạn là để tránh rủi ro. Chỉ khi bạn kiểm soát được rủi ro thì lợi nhuận mới tới với bạn được. 

Giao dịch với một đòn bẩy cao làm bạn chịu rủi ro cao hơn bởi vì mỗi biến động giá tạo ra một sự thay đổi lớn trong giá trị của vị thế của bạn. Điều này đúng khi có lời cũng như khi thua lỗ, nhưng khi bất kỳ sự thua lỗ nào xảy ra thì đó lại là vấn đề lớn . Vì vậy, hãy giao dịch với một đòn bẩy thấp. 

3. Kiểm soát rủi ro của bạn bằng cách đặt Dừng lỗ (Stop loss) tại mức giá mà bạn kỳ vọng. Điều này có nghĩa rằng bạn không được dời Stop Loss một khi bạn đã đặt. Hãy để lệnh tiếp tục chạy cho đến khi kết thúc thì thôi.

4. Hãy chọn cho mình một phương pháp giao dịch và phải tuân thủ nó. Một hệ thống giao dịch hoàn thiện sẽ cho bạn quy tắc về mẫu hình, điểm vào lệnh, đóng lệnh, và nó sẽ là một kế hoạnh mà bạn có thể làm theo. 

5. Kiểm soát tâm lý giao dịch của bạn. Bạn phải học cách kiểm soát cảm xúc của bạn để trở thành một trader ổn định và đáng tin cậy. Kiểm soát được cảm xúc của mình cũng sẽ làm giảm nỗi sợ hãi khi bạn mất tiền và cũng chắc rằng nó không làm bạn tuyệt vọng. 

Sợ hãi là tốt. Nó giúp bạn thận trọng. Chỉ cần chắc rằng nó không quyết định tất cả các hành động của bạn . Sử dụng những lời khuyên trên. Chúng có thể giúp bạn trở thành một nhà kinh doanh ngoại hối tốt hơn.
Comments
Information
Users of Guest are not allowed to comment this article.