Office 2019 Professional Plus + Hướng Dẫn Cài Đặt Office 2019 Professional Plus + Hướng Dẫn Cài Đặt
Bộ phần mềm Micrsoft Office 2019 bao gồm: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, Skype bussiness, OneDrive Bussiness. Và được sử dụng nhiều nhất
09-07-2021, 21:20
4 716
0
ISO Windows Server Full 2008, 2012, 2016, 2019 Chính Gốc ISO Windows Server Full 2008, 2012, 2016, 2019 Chính Gốc
Windows Server là một nhánh của hệ điều hành dành cho các máy chủ do Tập đoàn Microsoft sản xuất. Chức năng của Windows Server là giúp người dùng quản lý cơ sở
20-10-2020, 17:02
2 248
0