Media Player Classic Home Cinema(MPC-HC) is a free audio and video player for Windows. The new Media Player Classic Home Cinema has Anti tearing option, Subtitle synchronisation, Support Vista 64bits and more, Additional video decoders and in particular H.264 and VC-1 with DXVA support (see specific section for details), Better support for Windows 10, including a release for 64 bits platform, Support for EVR renderer, Bugs and vulnerability fixes.

Tên đầy đủ của ông là Đặng Đức Huy, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1947 tại Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam. Sinh trưởng trong một gia đình Công giáo, từ năm 4 tuổi ông có cuộc sống không ổn định, hết ở với cô lại đến ở với bác. Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Nam. Gia đình ông lưu lạc nhiều nơi, từ Đà Nẵng, Đà Lạt, qua Nha Trang, sau cùng định cư tại Sài Gòn.