Nov
03
2020
Hướng dẫn đơn giản để kiểm tra cấu hình máy tính, laptop không cần phần mềm
Trên bàn phím bạn nhấn tổ hợp phím cửa sổ + R, nhập vào msinfo32 để xem toàn bộ thông tin máy tính, không chỉ có cấu hình mà còn có cả các thông tin về phần cứng, phần mềm cùng các thành phần khác trên máy...
Oct
23
2020
Hướng dẫn kiểm tra ngày hết hạn chứng chỉ TLS / SSL từ dòng lệnh
Để kiểm tra ngày hết hạn chứng chỉ SSL, chúng tôi sẽ sử dụng máy khách dòng lệnh OpenSSL. Ứng dụng khách OpenSSL cung cấp rất nhiều dữ liệu, bao gồm ngày hiệu lực, ngày hết hạn, ai đã cấp chứng chỉ TLS / SSL, v.v...
12 visitors Online
Users7
Guests5
List of users
bosa2020 Online 3 minutes