Articles by tag: soft

Ghost Windows 11 Pro - No & Full Soft, Bamboo December 2021
Ghost
Ghost Windows 11 Pro - No & Full Soft, Bamboo December 2021

Ghost Win 11 Pro được làm từ bộ cài Windows 11 chính thức (Build 22000.376) giữ lại các app cần thiết như Photos, Xbox, Defender và Store. Bản no soft không cài bất kì phần mềm..

Ghost Windows 10 LTSC 21H2 - No & Full Soft, Update December 2021
Ghost
Ghost Windows 10 LTSC 21H2 - No & Full Soft, Update December 2021

Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC 21H2 2021 nguyên gốc (OS Build 19044.1348). Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR...

Ghost Windows 10 21H2 - No & Full Soft, Update November 2021
Ghost
Ghost Windows 10 21H2 - No & Full Soft, Update November 2021

Ghost Windows 10 21H2 được làm từ bộ cài Windows 10 20H2 (Build 19044.1348) nguyên gốc lược bỏ các Apps không cần thiết, giữ lại Defender và Store. Bản no soft không cài bất kì..

Ghost Windows 11 21H2 - No & Full Soft October 2021
Ghost
Ghost Windows 11 21H2 - No & Full Soft October 2021

Ghost Windows 11 21H2 được làm từ bộ cài Windows 11 chính thức (Build 22000.194) giữ lại các app cần thiết như Photos, Xbox, Defender và Store...

Ghost Windows 10 LTSC - No & Full Soft Update September 2021
Ghost
Ghost Windows 10 LTSC - No & Full Soft Update September 2021

Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC Update September 2021 (OS Build 17763.2114). Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR. Bản..

Ghost Windows 11 Pro Insider Build 22000.168 - No & Full Soft
Ghost
Ghost Windows 11 Pro Insider Build 22000.168 - No & Full Soft

Ghost Windows 11 được làm từ bộ cài Windows 11 Pro Insider (Build 22000.168) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Defender và Store. Bản ghost đã được tối ưu,..

Ghost Windows 10 21H1- No & Full Soft, Bamboo August 2021
Ghost
Ghost Windows 10 21H1- No & Full Soft, Bamboo August 2021

Ghost Windows 10 21H1 được làm từ bộ cài Windows 10 20H1 (Update Build 19043.1110) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Defender và Store. Bản no soft không cài..

Ghost Windows 10 21H1 - No & Full Soft, Summer 2021
Ghost
Ghost Windows 10 21H1 - No & Full Soft, Summer 2021

Ghost Win 10 21H1 được làm từ bộ cài Windows 10 20H1 (Update Build 19043.985) chính thức từ Microsoft nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, chỉ giữ lại Store...

Ghost Win 7 2021 - No & Full Soft, Full Driver Update April 2021
Ghost
Ghost Win 7 2021 - No & Full Soft, Full Driver Update April 2021

Ghost Win 7 2021 được rebuild từ Windows 7 Ultimate SP1 Full Update April 2021. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,.. để đạt hiệu suất cao nhất...

Ghost Windows 7 - No & Full Soft, Full Update March 2021
Ghost
Ghost Windows 7 - No & Full Soft, Full Update March 2021

Ghost Win 7 2020 được làm từ Windows 7 Ultimate SP1 Full Fudate March 2020. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service... để đạt hiệu suất cao nhất...