Được làm từ bộ cài Windows 7 Pro SP1 nguyên gốc từ Microsoft. Bộ cài dạng chuẩn ISO, hỗ trợ cả 2 chuẩn UEFI và Legacy (với bản 64 bit) đã được tích hợp gói cập nhật bảo mật mới nhất 8/2020. Đã được tích hợp trình duyệt Edge mới,..