Ghost

Ghost Windows 7 - No & Full Soft, Full Update March 2021

  • Ghost Win 7 2020 được làm từ Windows 7 Ultimate SP1 Full Fudate March 2020
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service... để đạt hiệu suất cao nhất.
  • Sau khi cài đặt các bạn truy cập C:Extra để dùng tool active Windows & Office.
  • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.

Win7x86.Mar.2020.gho (3.58 GB)
MD5: b42dd752ba0c8d3bd6c63724d856f1df - SHA1: 324506808f1fbd9c76c2c5e26fcc0d1db2806828
Win7x64.Mar.2020.gho (5.52 GB)
MD5: 255785442573a560d056ac3055ed5966 - SHA1: 659be0438e797be00f5343412bac6568f2b13599
UEFI Win7x64.Mar.2020.tib (5.26 GB)
MD5: 5d0eeded8b4221874dc8eb6da7da6d04 - SHA1: c87b2b71fb167fb688671b9252a472954b27de70
Win7x86.2020.Lehait.iso (3.61 GB)
MD5: 8f32a99e1cf060c5cedbc79395079801 - SHA1: b67fc9fdc157672cc32a4a741a9fc1366c94f242
Win7x64.2020.Lehait.iso (5.08 GB)
MD5: df21b6060dc21cd2cbafea8fd2b25a66 - SHA1: d01977e8c4b60bd9f58e9a5fa75720713da3c7cc

Lưu ý:

  • Hãy check MD5 hoặc SHA1 để kiểm tra tệp tin được tải chính xác.
  • Bản No Soft chỉ đi kèm file ISO cài đặt.
  • Trong quá trình sử dụng hãy dọn rác, chống phân mảnh với HDD để đạt hiệu năng cao nhất.

Free Access

The referring site you are being redirected to is not controlled by us, we don't host any of the files, this site only contains download links from 3rd party sites by individual users which are freely available on all over the Internet. This material was provided for informational purposes only. Administration is not responsible for its contents.