Register
Home / Media / Stephen Chow / Fist of Fury II 1991 - Tân Tinh Võ Môn 2

Fist of Fury II 1991 - Tân Tinh Võ Môn 2

Stephen Chow
22/03/2023
1 461
Fist of Fury II 1991 - Tân Tinh Võ Môn 2

Nối tiếp thành công của Tân Tinh Võ Môn I, phần II này chúng ta sẽ bắt gặp A Tinh ở một hoàn cảnh mới. Sau khi thắng cuộc đấu trên võ đài. A Tinh được một khoảng tiền nhưng cũng bị 4 vị sư phụ tiêu hết. Khiến A Tinh rơi vào thế túng quẫn, không có tiền trả nhà lại bị người yêu hiểu lầm là người đồng tính. Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Comments
The minimum length of a comment is 30 characters.
Information
Guest are not allowed to comment. Please register a free account!
Related articles